Na našich stránkach www.loria.sk používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a Vášho komfortu pri ich používaní. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení Vášho prehliadača.
Ok

 

Špeciálne výhody LORIA.sk

 

+ doručujeme do 24 hodín /*

+ ponúkame iba značkový tovar

+ až 3-ročná záručná doba /**

+ garancia vrátenia peňazí

+ tovar obvykle ihneď k odberu

+ poštovné ZADARMO /***

+ garancia najnižšej ceny /***

 

/* Platí pre tovar ihneď k odberu
/** Platí pre vybrané produkty

/*** Platí po splnení podmienok

 

  

HEUREKA recenzie


 

 

  

ZNAČKY V E-SHOPE


slovinská značka EXPLORE

česká značka KARTON P+P

Emipo Bagmaster Loap

 

EXPLORE Walker STIL

 

Schneiders Target

 

SPIRIT Karton P+P

 

 

Informácie pre rodičov


Akú školskú tašku pre prváčika ?
Aké zaťaženie tašky je vhodné ?
Termíny školských prázdnin

 

GRAF závislosti výšky dieťaťa od veku

 

 


Copyright
© 2009-2022 LORIA.SK, s.r.o.

Právna doložka | Mapa stránok

.

NOVINKY

arr3Posledné zmeny v Loria.sk20.07.2022 Novinky STIL 2022 15.06.2022 Novinky BAGMASTER 23.05.2022 Novinky Karton... arr3Poštovné ZADARMO (podmienky) CENNÍK DOPRAVY(platný pre objednávky prijaté od 16. 07. 2022 /koncové ceny s DPH/) .Doprava...

TOVAR V AKCII

NAŠA CENA 9,90 EUR
skladom
NAŠA CENA 34,90 EUR
skladom
NAŠA CENA 69,90 EUR
skladom

KONTAKTY

LORIA.SK, s.r.o.
Mlynská 2534/25
018 61 Beluša, okr. Púchov
tel: 0903 955 882
info@loria.sk
IČO: 46 185 909
IČ DPH: SK2023269952

 Právna doložka

Prozákaznicky orientovaný zmluvný vzťah


Pre podnikateľský subjekt LORIA.SK, s.r.o. (ďalej len "prevádzkovateľ") je seriózne a rýchle vybavovanie objednávok, prípadne aj reklamácií zákazníkov, najvyššou prioritou. Rovnako veľký dôraz je kladený aj na ochranu ich osobných údajov. Subjekt LORIA.sk je prevádzkovateľom internetového informačného a obchodného systému na doménach:

www.loria.sk
www.webareal.sk/skolsketasky

(ďalej len "Internetový obchod LORIA.sk")

 

Garancia vrátenia peňazí (odstúpenie od zmluvy)


Ako spotrebiteľ máte právo odstúpiť od zmluvy v lehote do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru (od nás pri osobnom odbere, resp. v ostatných prípadoch od prepravcu), a to aj bez uvedenia dôvodu. Navyše ako spotrebiteľ máte právo odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy (t.j. aj v období od odoslania objednávky po deň doručenia tovaru). Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a tiež aj za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Pprevádzkovateľ ako predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Táto lehota sa môže predĺžiť len v prípade, ak spotrebiteľ ešte nevrátil/nedoručil tovar z odstúpenej zmluvy.

Ochrana osobných údajov


Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude od kupujúceho vyžadovať len údaje, ktoré slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy (meno a priezvisko /názov firmy/, adresu trvalého bydliska /sídlo firmy/ vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu).

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ustanovenia § 9 a nasl. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň poskytuje predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe a s cezhraničným prenosom osobných údajov i do tretích krajín (akýchkoľvek krajín v rámci Európskej únii a krajín tzv. bezpečného prístavu). Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje k tomu, že na prianie a na základe písomnej alebo telefonickej žiadosti kupujúceho i bez udania dôvodov, kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.

 

Autorské práva (copyright)


Všetky materiály publikované prevádzkovateľom na webových stránkach internetového obchodu LORIA.sk sú chránené autorským zákonom. Produkty a služby, ktoré sú na webových stránkach uvedené, informácie o nich a ich vyobrazenie môžu byť chránené ďalšími právami dotknutých osôb. Názvy a označenia výrobkov, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov. Akákoľvek časť webových stránok internetového obchodu LORIA.sk, hlavne popisy a grafické vyobrazenie predávaných produktov, popis nákupu a rozdelenie kategórií a parametrov, nesmú byť skopírované elektronickou, alebo mechanickou cestou a sprístupnené verejnosti, bez predchádzajúceho písomného súhlasu držiteľa autorských práv. Výnimku z tohto ustanovenia tvoria súbory a texty publikované na stránkach v sekcii "Informácie pre médiá".

 

Zodpovednosť


Prevádzkovateľ upozorňuje, že informácie na webových stránkach internetového obchodu LORIA.sk sú sčasti preberané od tretích strán, môžu obsahovať vecné a technické nepresnosti, či typografické chyby a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. Prevádzkovateľ môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.

Prevádzkovateľ nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame, mimoriadne alebo iné následné škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok, vrátane (ale nie výhradne) ušlého zisku, vynaložených nákladov, prerušenia činnosti a ďalších škôd. Prevádzkovateľ neposkytuje žiadne garancie a záruky okrem záruk vyplývajúcich zo zákona a záruk, ktoré nad rámec zákona poskytujú dodávatelia výrobkov a poskytovatelia služieb, ktoré sú ponúkané na webových stránkach internetového obchodu LORIA.sk, pokiaľ je to u takých výrobkoch a služieb výslovne uvedené. Informácie uvedené na webových stránkach prevádzkovateľa nie je možné interpretovať ako prehlásenie o vhodnosti výrobkov a služieb pre niektorý konkrétny účel, pokiaľ také prehlásenie zákazník neobdržal od prevádkovateľa v písomnej podobe po tom, čo ho v prípade pochybností kontaktoval.

 

 

Právna účinnosť právnej doložky

Túto právnu doložku o odmietnutí treba považovať za súčasť internetovej ponuky prevádzkovateľa, z ktorej bolo odkazované na túto stranu. Pokiaľ časti alebo jednotlivé formulácie tohto textu vôbec alebo zčasti nezodpovedajú platnému právnemu stavu, zvyšné časti dokumentu čo sa týka obsahu a platnosti zostávajú týmto nedotknuté.

 

YWNlNjY1