Na našich stránkach www.loria.sk používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a Vášho komfortu pri ich používaní. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení Vášho prehliadača.

 

Špeciálne výhody LORIA.sk

 

+ doručujeme do 24 hodín /*

+ ponúkame iba značkový tovar

+ až 3-ročná záručná doba /**

+ garancia vrátenia peňazí

+ tovar obvykle ihneď k odberu

+ poštovné ZADARMO /***

 

/* Platí pre tovar ihneď k odberu
/** Platí pre vybrané produkty

 

  

  

  

ZNAČKY V E-SHOPE


slovinská značka EXPLORE

česká značka KARTON P+P

Emipo Bagmaster  

EXPLORE Walker STIL

Schneiders  

SPIRIT Karton P+P

 

 

Informácie pre rodičov


Akú školskú tašku pre prváčika ?
Aké zaťaženie tašky je vhodné ?
Termíny školských prázdnin

 
 

 


Copyright
© 2009-2024 LORIA.SK, s.r.o.

Právna doložka | Mapa stránok

.

NOVINKY

arr3Posledné zmeny v Loria.sk03.04.2024 Novinky Bagmaster 2024 . 02.04.2024 Akčné ponuky do 7.4.2024 . 10.03.2024 Novinky...

TOVAR V AKCII

Odporučená cena výrobcu 11,50 EUR
NAŠA CENA 10,95 EUR
skladom
Odporučená cena výrobcu 54,90 EUR
NAŠA CENA 49,90 EUR
skladom
Odporučená cena výrobcu 89,90 EUR
NAŠA CENA 82,00 EUR
skladom

POSLEDNĚ KUSY/SETY

Odporučená cena výrobcu 69,00 EUR
NAŠA CENA 59,90 EUR
skladom
Odporučená cena výrobcu 102,00 EUR
NAŠA CENA 89,90 EUR
skladom
Odporučená cena výrobcu 95,00 EUR
NAŠA CENA 85,00 EUR
skladom

KONTAKTY

LORIA.SK, s.r.o.
Mlynská 2534/25
018 61 Beluša, okr. Púchov
tel: 0903 955 882
info(a)loria.sk
IČO: 46 185 909
IČ DPH: SK2023269952

 Právna doložka

Prozákaznicky orientovaný zmluvný vzťah


Pre podnikateľský subjekt LORIA.SK, s.r.o. (ďalej len "prevádzkovateľ") je seriózne a rýchle vybavovanie objednávok, prípadne aj reklamácií zákazníkov, najvyššou prioritou. Rovnako veľký dôraz je kladený aj na ochranu ich osobných údajov. Subjekt LORIA.sk je prevádzkovateľom internetového informačného a obchodného systému na doménach:

www.loria.sk
www.webareal.sk/skolsketasky

(ďalej len "Internetový obchod LORIA.sk")

 

Garancia vrátenia peňazí (odstúpenie od zmluvy)


Ako spotrebiteľ máte právo odstúpiť od zmluvy v lehote do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru (od nás pri osobnom odbere, resp. v ostatných prípadoch od prepravcu), a to aj bez uvedenia dôvodu. Navyše ako spotrebiteľ máte právo odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy (t.j. aj v období od odoslania objednávky po deň doručenia tovaru). Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a tiež aj za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Pprevádzkovateľ ako predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Táto lehota sa môže predĺžiť len v prípade, ak spotrebiteľ ešte nevrátil/nedoručil tovar z odstúpenej zmluvy.

Ochrana osobných údajov


Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude od kupujúceho vyžadovať len údaje, ktoré slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy (meno a priezvisko /názov firmy/, adresu trvalého bydliska /sídlo firmy/ vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu).

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ustanovenia § 9 a nasl. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň poskytuje predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe a s cezhraničným prenosom osobných údajov i do tretích krajín (akýchkoľvek krajín v rámci Európskej únii a krajín tzv. bezpečného prístavu). Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje k tomu, že na prianie a na základe písomnej alebo telefonickej žiadosti kupujúceho i bez udania dôvodov, kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.

 

Autorské práva (copyright)


Všetky materiály publikované prevádzkovateľom na webových stránkach internetového obchodu LORIA.sk sú chránené autorským zákonom. Produkty a služby, ktoré sú na webových stránkach uvedené, informácie o nich a ich vyobrazenie môžu byť chránené ďalšími právami dotknutých osôb. Názvy a označenia výrobkov, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov. Akákoľvek časť webových stránok internetového obchodu LORIA.sk, hlavne popisy a grafické vyobrazenie predávaných produktov, popis nákupu a rozdelenie kategórií a parametrov, nesmú byť skopírované elektronickou, alebo mechanickou cestou a sprístupnené verejnosti, bez predchádzajúceho písomného súhlasu držiteľa autorských práv. Výnimku z tohto ustanovenia tvoria súbory a texty publikované na stránkach v sekcii "Informácie pre médiá".

 

Zodpovednosť


Prevádzkovateľ upozorňuje, že informácie na webových stránkach internetového obchodu LORIA.sk sú sčasti preberané od tretích strán, môžu obsahovať vecné a technické nepresnosti, či typografické chyby a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. Prevádzkovateľ môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.

Prevádzkovateľ nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame, mimoriadne alebo iné následné škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok, vrátane (ale nie výhradne) ušlého zisku, vynaložených nákladov, prerušenia činnosti a ďalších škôd. Prevádzkovateľ neposkytuje žiadne garancie a záruky okrem záruk vyplývajúcich zo zákona a záruk, ktoré nad rámec zákona poskytujú dodávatelia výrobkov a poskytovatelia služieb, ktoré sú ponúkané na webových stránkach internetového obchodu LORIA.sk, pokiaľ je to u takých výrobkoch a služieb výslovne uvedené. Informácie uvedené na webových stránkach prevádzkovateľa nie je možné interpretovať ako prehlásenie o vhodnosti výrobkov a služieb pre niektorý konkrétny účel, pokiaľ také prehlásenie zákazník neobdržal od prevádkovateľa v písomnej podobe po tom, čo ho v prípade pochybností kontaktoval.

 

 

Právna účinnosť právnej doložky

Túto právnu doložku o odmietnutí treba považovať za súčasť internetovej ponuky prevádzkovateľa, z ktorej bolo odkazované na túto stranu. Pokiaľ časti alebo jednotlivé formulácie tohto textu vôbec alebo zčasti nezodpovedajú platnému právnemu stavu, zvyšné časti dokumentu čo sa týka obsahu a platnosti zostávajú týmto nedotknuté.

 

ZDM3NWI